DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Diagnoza obejmuje:

  • 2-3 spotkania x 60 min.
  • omówienie diagnozy - 1 x 60 min.  
  • pisemny opis procesów SI

300 zł 

 

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

KONSULTACJA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

100 zł/60 min 

100 zł/60 min

120 zł/60 min + pisemne wskazówki

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

95 zł/55 min
(w karnecie 90 zł/55 min)
85 zł/45 min
(w karnecie 80 zł/45 min)

REHABILITACJA RUCHOWA
REHABILITACJA RUCHOWA (NDT-Bobath,Vojta)
KOREKCJA WAD POSTAWY METODĄ FITS


REHABILITACJA W DOMU PACJENTA

95 zł/55 min
(w karnecie 90 zł/55 min)
85 zł/45 min
(w karnecie 80 zł/55 min)

120 zł

TERAPIA RĘKI 95 zł/55 min
(w karnecie 90 zł/55 min)
85 zł/45 min
(w karnecie 80 zł/55 min)
LOGOPEDIA 95 zł/55 min
(w karnecie 90 zł/55 min)
85 zł/45 min 
(w karnecie 80 zł/45 min)
HIPOTERAPIA
PRZEJAŻDŻKA KONNA
60 zł/30 min 

JAZDA KONNA

TERAPEUTYCZNA JAZDA KONNA

50 zł/45 min - jazda w grupie powyżej 2 osób z 1 instruktorem
65 zł/45 min - jazda w grupie dla 2 osób z 1 instruktorem
70 zł/45 min - jazda w grupie powyżej 2 osób z 2 instruktorami
80 zł/45 min - jazda indywidualna

Metoda Tomatisa®

I Sesja (14 dni)

Kolejne sesje poprzedzone rozmową podsumowującą

150zł

1400 zł

1300 zł