Diagnoza procesów integrancji sensorycznej

Diagnoza u P. Ewy Polańskiej

 250 zł (2-3 spotkania x 60 min + omówienie diagnozy)

300 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna

Konsultacja procesów integracji sensoryczne

100 zł/60 min 

100 zł/60 min

120 zł/60 min + pisemne wskazówki

Terapia integracji sensorycznej 85 zł/55 min
(w karnecie 80 zł/55 min)
75 zł/45 min
(w karnecie 70 zł/45 min)

Rehabilitacja ruchowa
Rehabilitacja niemowląt
Korekcja wad postawy metodą FITS

Rehabilitacja w domu pacjenta

85 zł/55 min
(w karnecie 80 zł/55 min)
75 zł/45 min
(w karnecie 70 zł/55 min)

100 zł

Terapia ręki 85 zł/55 min
(w karnecie 80 zł/55 min)
75 zł/45 min
(w karnecie 70 zł/55 min)
Logopedia 85 zł/55 min
(w karnecie 80 zł/55 min)
75 zł/45 min 
(w karnecie 70 zł/45 min)
Hipoterapia
Przejażdżka konna
50 zł/30 min
Jazda konna dla niepełnosprawnych 50 zł/60 min – zajęcia w grupie
70 zł/60 min – zajęcia indywidualne