czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Diagnoza i konsultacja

 • Diagnoza i konsultacja procesów integracji sensorycznej

Diagnozę procesów integracji sensorycznej zleca się zwykle w sytuacji, kiedy zaobserwujemy u dziecka specyficzne zachowania mogące świadczyć o nieprawidłowościach w odbieraniu wrażeń zmysłowych. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą się przejawiać przez:

 • hiperaktywność dziecka lub jego hipoaktywność
 • problemy z koncentracją
 • nadpobudliwość
 • zaburzenia planowania ruchów, niezgrabność dziecka (tzw. dyspraksja)
 • trudności w orientacji przestrzennej
 • zaburzenia mowy
 • problemy w relacjach z rówieśnikami
 • labilność emocjonalną
 • problemy z równowagą i koordynacją ruchów
 • nieprawidłową postawę ciała
 • trudności z przyswajaniem umiejętności typowo szkolnych i w konsekwencji:
  • dysgrafia
  • dysortografia
  • dyskalkulia

Zaburzenia integracji sensorycznej generują liczne trudności w procesie edukacji oraz negatywnie wpływają na rozwój emocjonalny dziecka.
Diagnozę integracji sensorycznej przeprowadza certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.
Na diagnozę składają się:

 • wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka
 • kwestionariusz sensomotoryczny
 • obserwacja kliniczna
 • Testy Południowokalifornijskie

Diagnoza przeprowadzana jest zwykle podczas 2 lub 3 godzinnych spotkań. Do dyspozycji dziecka jest sala integracji sensorycznej ze specjalistycznym sprzętem. Terapeuta obserwuje spontaniczne zachowanie dziecka oraz zachęca je do wykonywania konkretnych zadań - prób klinicznych.
Według aktualnych standardów w dokumencie zawierającym diagnozę powinien znaleźć się opis funkcjonowania dziecka w następujących obszarach przetwarzania sensorycznego:

 • modulacja sensoryczna
 • kontrola posturalna i oczna
 • różnicowanie sensoryczne
 • praksja – planowanie motoryczne, duża i mała motoryka

Diagnoza omawiana jest na osobnym około godzinnym spotkaniu z rodzicem. Rodzic otrzymuje obszerny opis procesów integracji sensorycznej wraz ze wskazówkami do diety sensorycznej.

 

 • Diagnoza neurofizjologiczna dzieci i niemowląt

 

 • Diagnoza wad postawy

 

 • Diagnoza funkcji ręki

 

 • Konsultacje "świadomy rodzic”

Konsultacje te skierowane są do kobiet w ciąży, obecnych i przyszłych rodziców, którzy mają na uwadze potrzebę właściwej stymulacji rozwoju swojego niemowlęcia od pierwszych dni jego życia. Podczas konsultacji rodzice nabędą umiejętności prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia: podnoszenia, noszenia, przewijania, przebierania, kąpieli. Wszystkie te czynności można wykonywać w taki sposób, by torować prawidłowe wzorce ruchowe i sprzyjać integracji sensorycznej. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza u dzieci ryzyka czy wcześniaków, a u dzieci rozwijających się prawidłowo wyklucza pojawienie się asymetrii czy wzorców kompensacyjnych. Spotkanie konsultacyjne ponadto w przystępny sposób przedstawia rodzicom neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka, co pozwala im zrozumieć, jak ważne dla całego życia ich pociechy mają pierwsze lata życia. Konsultacje bazują na wiedzy z zakresu metody NDT-Bobath i są prowadzone przez fizjoterapeutę – terapeutę neurorozwojowego.

Pozostałe usługi