Estera Krzemień - zdjęcie

Estera Krzemień

pedagog terapeuta integracji sensorycznej i terapii ręki

- absolwentka pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, nauczyciel przedszkola
w Przedszkolu Integracyjnym Montessori, dyplomowany pedagog Montessori, doświadczony wychowawca dzieci od 0- 6 lat, terapeuta Integracji Sensorycznej i terapii ręki. Mama Adasia ☺

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

Studia wyższe

2005-2010: Studia wyższe magisterskie: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, magister pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej

Studia podyplomowe

2009-2010:Trzysemestralne Studia Podyplomowe Wychowanie przedszkolne, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

2017-2018:Trzysemestralne Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji KIRE

Doświadczenia zawodowe

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Odkrywcy świata” w Krakowie

Obecnie:

Przedszkole Integracyjne Montessori na ul. Prochowej w Krakowie

Kursy i warsztaty:

Kurs Pedagogika Montessori 3-6 r.ż w Polskim Instytucie Montessori (450 h)

• Kurs Pedagogika Montessori 3-6 r.ż z uwzględnieniem pedagogiki terapeutycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. (300 h)

• Monachijska Funkconalna Diagnostyka Rozwojowa 1-3 lat

• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa od 3 do 6 roku życia

• Trening Skutecznego Nauczyciela

• Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza terapia masaż©

Konferencje:

-VI  Międzynarodowa Konferencja Montessori w Warszawie „Wybieram Montessori”

-Konferencja Polskie Dni Montessori w Łodzi „Nauczyciel w drodze. Pedeutologiczne przesłanie Marii Montessori w XXI wieku”

-28th International Montessori Congress Prague, Czech Republic

-Regionalna Konferencja Montessori w Krakowie prowadzona przez Ray McClure i Joanna Maghen

-Konferncja Polskie Dni Montessori w Poznaniu „Szczęśliwe dziecko. Pedagogika Marii Montessori pomocą w wychowaniu do radości życia.”

Powrót