Obrazek zastępujący zdjęcie

Karolina Mazur

terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka terapeuta integracji sensorycznej certyfikowany trener Biofeedback nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej – specjalność Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Terapeuta i nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie. Prywatnie mama trzyletniego Antosia.

Szkolenia i odbyte kursy:

 • Szkolenie II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej - szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji sensorycznej
 • Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance) – szkolenie I i II stopnia
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON– poziom pierwszy
 • Obsługa i wykorzystanie programu Boardmaker oraz podstawy Speaking Dynamically Pro
 • Diagnozowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dziecko nadpobudliwe – diagnoza i postępowanie wychowawcze
 • Praca z trudnymi zachowaniami – autyzm, ADHD, zaburzenia psychiczne, agresja
 • Potrzeby dziecka z autyzmem
 • Warsztaty Edukacji Matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Metody integracyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - Warsztaty metodyczne KLANZA
Powrót