Obrazek zastępujący zdjęcie

Urszula Archamowicz

magister filozofii w zakresie pedagogiki ze specjalnością pedagogika społeczno- opiekuńcza olinofrenopedagog terapeuta integracji sensorycznej nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego terapeuta ręki ukończone studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą

Ukończyła wiele kursów związanych z osobistymi zainteresowaniami i nastawionych przede wszystkim na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych m in. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1, 2 i 3 rok życia, Makaton I i II stopień, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”- uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP. Ukończone szkolenie z programu Carole Sutton- “Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci?”.

  • nauczyciel dyplomowany 17 - sto letni staż pracy z dziećmi z różnorodną niepełnosprawnością ( afazją , autyzmem itd), w tym 11 lat pracy również jako terapeuta integracji sensorycznej
  • autor i realizator innowacji pedagogicznych i programów własnych, opracowanych w kierunku wyrównywania deficytów rozwojowych
  • współautor i realizator projektu „Wczesny start- troski wart” w ramach Fio Małopolska Lokalnie 2016, jako członek Nieformalnej grupy pedagogów „ Niebieski Miś”
  • współautor, koordynator i realizator jubileuszowego grantu CEZ- Małopolska, przyznanego na realizację Mini Ogrodu Sensorycznego
  • aktywnie koordynuje współpracę ze „Stowarzyszeniem Równa Szansa” z ramienia przedszkola, zrzeszającym dzieci niepełnosprawne i ich rodziców
  • Realizator programu „Przyjaciele Zippiego” międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego.
  • Prowadzi zajęcia grupowe z według programu „Move to learn”- ukończony kurs doskonalący z tego programu(Ruch dla Uczenia się)
Powrót