Joanna Tomaszewska - zdjęcie

Joanna Tomaszewska

oligofrenopedagog hipoterapeuta

Kilka słów tytułem wstępu:

Swój warsztat pracy w zawodzie pedagoga specjalnego szlifowałam podczas praktyk w Zespole Szkół Specjalnych nr 6, Specjalnym Przedszkolu nr 24, w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom oraz podczas swojej pracy zawodowej w Polskim Czerwonym Krzyżu prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi
z niepełnosprawnością oraz w Przystanku Przedszkolak. Obecnie pracuje jako pedagog – terapeuta w prywatnym przedszkolu “Rozwijanka” w Wieliczce. Uczestniczyłam również w cotygodniowych spotkaniach oraz corocznych obozach organizowanych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową mieszkających w Domu Pomocy Społecznej. W ramach czesnego wspomagania rozwoju dziecka uczestniczyłam
w wolontariacie w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom podczas zajęć z terapii 3i oraz terapii zajęciowej.
Zaczynając swoją przygodę z jazdą konną nie sądziłam, że stanie się to moją pasją
a szczególnie, że zwiążę się z tym sportem również i zawodowo. Doświadczenie jako hipoterapeuta zdobywałam pracując w stadninie TKKF Przyjaciel Konika oraz
w Fundacji Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pedagogika specjalna: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia magisterskie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pedagogika specjalna: oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna, studia licencjackie

 

Szkolenia i odbyte kursy:

 • szkolenie „Droga do umiejętności – terapia małego dziecka z autyzmem” – Poradnia Cresco, Kraków
 • szkolenie „VB – MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii” - Ośrodek SCOLARIS w Warszawie, Wieliczka
 • kurs Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia - Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Kraków
 • kurs Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej od trzeciego do szóstego roku życia (test rozwoju inteligencji dla wieku przedszkolnego) - Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Kraków
 • kurs Iº MAKATON (Program Rozwoju Komunikacji PRKM), Kraków
 • warsztaty „Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczne aspekty edukacji” – Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • warsztaty hipoterapeutyczne „Model neurofizjologiczny hipoterapii – nie taki straszny. Teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości zastosowania” organizowane przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne – oddział Małopolska, Kraków
 • kurs Iº Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – ErgoSelect Akademia Terapeuty, Kraków
 • trzy stopniowy kurs: Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej
 • z osobami z autyzmem - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków
 • kurs Iº biblioterapii – Polskie Stowarzyszenie Biblioterapeutyczne. Kraków

 

Szkolenia hipoterapeutyczne:

 • warsztaty "Wyznaczanie celów terapeutycznych według koncepcji S.M.A.R.T." (2017)
 • V Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna „Stępem przez życie” (Warszawa 2016)
 • warsztaty hipoterapeutyczne „W kontakcie z autyzmem” organizowane przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne – oddział Małopolska
 • warsztaty hipoterapeutyczne „Trudne zachowania w autyzmie – wyzwanie dla terapeuty” organizowane przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne – oddział Małopolska, Kraków
 • warsztaty hipoterapeutyczne „Model neurofizjologiczny hipoterapii – nie taki straszny. Teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości zastosowania” organizowane przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne – oddział Małopolska, Kraków
 • Kurs hipoterapii – instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia

 

Doświadczenie zawodowe:

 • „Konik na biegunach” – hipoterapeuta
 • Przedszkole „Rozwijanka” – zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z niepełnosprawnością, wczesne wspomaganie rozwoju
 • „Przystanek Przedszkolak” – pedagog specjalny
 • Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – zajęcia indywidualne z dziećmi w ramach specjalistycznej opieki nad niepełnosprawnym w domu i wsparcia rodzin
 • Fundacja Hipoterapia na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – hipoterapeuta
 • Ognisko TKKF „Przyjaciel konika” - hipoterapeuta
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom – wolontariat i praktyki (metoda 3i, wczesne wspomaganie rozwoju)
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie – praktyki
 • Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny z Nazaretu – praktyki
 • Specjalne Przedszkole nr 24 ul. Zakątek – Kraków – praktyki
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu - wolontariat
Powrót