czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

 

 

 

Uczenie się i komunikowanie z innymi to procesy, które mogą się wydawać banalne, gdyż są czymś bardzo naturalnym dla większości z nas. Jednak dla co dziesiątej osoby stanowi to poważny problem, z którym musi zmagać się na co dzień. Częstą przyczyną są tutaj trudności z prawidłowym przetwarzaniem informacji sensorycznych. W takim wypadku mówimy o zaburzeniach słuchania (uwagi słuchowej).

Ucho odgrywa podstawową rolę w przetwarzaniu informacji, ponieważ jest główną bramą, przez którą informacje przedostają się do mózgu. Ucho odbiera dźwięki z otoczenia i dźwięki naszego własnego głosu, przetwarza je na bodźce elektryczne i przekazuje mózgowi do analizy. Co dziwniejsze, ucho wychwytuje również nasze ruchy i ma duże znaczenie dla procesu koordynacji ruchów, równowagi i poczucia rytmu. W związku z tym ucho jest niezmiernie ważne dla naszego codziennego funkcjonowania – potrzebujemy go, żeby rozmawiać, przedstawiać argumenty, wykonywać polecenia, czytać, uczyć się, zapamiętywać czy też po prostu aby się przemieszczać.

Gdy występują zakłócenia w komunikacji między uchem a mózgiem, cierpi na tym nasza zdolność do interakcji ze światem zewnętrznym. Skutkuje to często utratą pewności siebie, która z kolei pogłębia trudności w komunikacji i w uczeniu się.

 

Jak to działa?


Metoda Tomatisa® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „ Electronic Gating® ”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg.

 

 

Tzw. seanse pasywne polegają na słuchaniu muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego,przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań.

Ćwiczenia podczas tzw. seansów aktywnych polegają na czytaniu i powtarzaniu słów, z użyciem takich samych słuchawek dodatkowo wyposażonych w mikrofon. Głos jest
przetwarzany w czasie rzeczywistym w celu aktywnej pracy nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym.

 

Diagnoza


Przed rozpoczęciem terapii rodzice mają dostęp do internetowej platformy ewaluacyjnej, tzw.TED (Tomatis ® Evaluation Database). Znajdują się tam kwestionariusze dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają specjaliście Metody Tomatisa ® określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

Na spotkaniu terapeuta przeprowadza obszerny wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz za pomocą urządzenia TLTS precyzyjnie określa profil uwagi słuchowej dziecka*

 

 

Ostatni etap w procesie diagnozy to tworzenie przez Konsultanta spersonalizowanego programu słuchowego dostosowanego do bieżących wyników przetwarzania słuchowego i indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Organizacja


Dziecko realizuje program w domu pod kontrolą rodzica.
Program słuchowy trwa 10 - 14 dni.
Czas nagrań wynosi od 20 min do 1h 20 min.
Ilość sesji zaleca terapeuta.

 

 

Obszary zastosowania


Uczenie się - trudności w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dyskalkulia, trudności w zapamiętywaniu,
Uwaga - niemożność skoncentrowania się przez wystarczająco długi czas na zadaniu, brak podzielności uwagi,
Głos i mowa - niechęć do komunikowania się z innymi, do zabierania głosu, brak płynności wypowiedzi, brak precyzji w artykulacji, nierówna barwa głosu, brak ekspresji w głosie lub utrata kontroli nad jego natężeniem, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy,
Kontrolowanie emocji - stany lękowe, stres, depresja,
Motoryka i koordynacja - słaba koordynacja prawej i lewej strony ciała, zaburzona lateralizacja, trudności z utrzymaniem równowagi czy pionowej pozycji ciała , zawroty głowy, mdłości,
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Zaburzenia integracji sensorycznej – nadwrażliwośc słuchowa, zaburzona modulacja przedsionkowa,
Muzykalność i języki obce - poprawa emisji głosu przyswojenie rytmu danego języka.

 

Terapie prowadzą Konsultanci Metody Tomatisa®: Urszula Archamowicz, Karolina Mazur
Wyłącznie konsultanci Metody Tomatisa® uprawnieni są do przygotowani indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o profesjonalną diagnozę, na którą składa się szeroki wywiad, analiza wystandaryzowanych ankiet i testów oraz wyników badania uwagi słuchowej (TLTS).

 

UŻYWANIE LOGO TOMATISA PRZEZ TERAPEUTĘ JEST GWARANCJĄ:
Skuteczności
Wykorzystywany przez niego sprzęt perfekcyjnie odtwarza Efekt TOMATISA®.
Bezpieczeństwa
Wykorzystywane przez niego urządzenia i procedury terapeutyczne są nieinwazyjne i bezpieczne
Profesjonalizmu
Przeszedł on szeroki zakres szkoleń i doskonale opanował zasady prowadzenia terapii.
Innowacyjności
Ma on dostęp do urządzeń najnowszej generacji, wykorzystujących postęp technologiczny

 

Pozostałe usługi