czcionka:
A A A
kontrast:
A A

FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Metoda FITS została opracowana w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango. Metoda ta powstała z myślą o dzieciach ze skoliozami, chorobą Scheuermanna oraz wadami postawy.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz licznych badań i dyskusji w gronie naukowców: lekarzy ortopedów, biomechaników, fizjoterapeutów i psychologów Metoda FITS jest stale rozwijana i prezentowana na licznych konferencjach naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Praca według koncepcji FITS obejmuje trzy etapy:

Etap 1- badanie kliniczne wg. Metody FITS;
Etap 2- przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;
Etap 3- budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.

W badaniu klinicznym ocenie podlegają:

  • Ustawienie kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach
  • Ustawienie łopatek, linia barków, ustawienie głowy i szyi
  • Ustawienie miednicy
  • Ustawienie kolan
  • Punkty obciążenia i ustawienie stóp

Badanie obejmuje również ocenę długości funkcjonalnej poszczególnych grup mięśniowych, a także biomechaniczną analizę układu ruchu.

Na podstawie wyniku badania klinicznego wg metody FITS, parametrów skrzywienia oraz dysfunkcji towarzyszących skoliozie, wyznaczane są cele ogólne oraz szczegółowe i dostosowywany jest indywidualny program ćwiczeń.

Terapia z dziećmi oparta jest na wykonywaniu ćwiczeń asymetrycznych, technikach energetyzacji mięśni, technikach powięziowych, terapii punktów spustowych, neuromobilizacji, terapii kranio-sakralnej, mobilizacji stawów kręgosłupa i kończyn oraz specjalistycznym treningu siłowym z wykorzystaniem łańcuchów zamkniętych.

Ważnymi elementami metody FITS jest edukacja pacjenta, uświadomienie mu podstawowych aspektów skoliozy oraz nauka korekcji i wykonywania poprawnie ćwiczeń w warunkach domowych. Dziecko oraz rodzic są przeszkoleni w wykonywaniu ćwiczeń tak, by terapia mogła być kontynuowana również w warunkach domowych.