czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Terapia wymuszonej aktywności (ang. constrain induced movement therapy) CIMT

Terapia ta polega na aktywizacji kończyny górnej porażonej/ niedowładnej poprzez unieruchomienie (ograniczenie aktywności) kończyny górnej pośrednio zajętej. 

Głównym założeniem terapii CIMT jest aktywizacja zajętej kończyny przez 3/4 godziny dziennie przez okres 10-12 dni roboczych oraz kontynuowanie terapii w warunkach domowych. 

 

Terapia CIMT zawiera 5 głównych składowych: 

1. Unieruchomienie kończyny górnej pośrednio zajętej poprzez zastosowanie bandaża, szyny gipsowej, rękawicy. 

2. Intensywny, powtarzalny trening wykonywany przez okres 10-12 dni roboczych po 2-3 godziny dziennie, trening ten powinien wspierać i rozwijać podstawowe funkcje motoryczne. 

3. Używanie technik kształtowania czyli technik bazujących na zasadach treningu behawioralnego, zadaniowego- do danego celu motorycznego dochodzi się małym kroczkami, a stopień trudności wzrasta stopniowo. Terapia niedowładnej kończyny górnej z zastosowaniem zasad techniki shaping obejmuje : 

● zapewnienie natychmiastowej i bardzo częstej informacji zwrotnej (feedback) dotyczącej poprawy jakości ruchu, 

● wybranie odpowiednich zadań, które będą nakierowane na deficyty motoryczne danego pacjenta, 

● modelowanie, zachęcanie oraz powtarzanie zadania od początku, 

● systematyczne zwiększanie poziomu trudności zadania, wykonywane metodą małych kroków, gdy poprawa utrzymuje się przez pewien okres czasu. 

 

W technice shaping wybiera się zadania biorąc pod uwagę: 

● cele pacjenta i jego rodziny, 

● wewnętrzną motywację do działania, 

● promowanie niezależności poprzez nabycie odpowiednich umiejętności samoobsługowych, ● ruchy, które w opinii terapeutów mają największy potencjał do poprawy 4. Terapia kontynuowana w warunkach naturalnych (dom, szkoła) 


Ze względu na wielogodzinny charakter pracy z fizjoterapeutą, terapia wymuszonej konieczności najczęściej wykonywana jest w formie turnusowej. W prowadzeniu tej terapii u dzieci najbardziej pomaga charakter prowadzenia jej w formie opowieści ruchowej, dzięki czemu można uniknąć negatywnemu odbieraniu unieruchomienia pośrednio zajętej kończyny górnej oraz uzyskać większą motywację i lepsze efekty w pracy z zajętą kończyną górną. 

 

W Małopolskim Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" odbywają się turnusy terapeutyczne prowadzone według zasad terapii wymuszonej koniecznością. Turnus "Jednoręki Bandyta" przeznaczony jest dla dzieci z porażoną/ niedowładną kończyną górną, skupia się głównie na terapii ręki z wykorzystaniem infrastruktury oraz mieszkańców ośrodka hipoterapeutycznego.  Podczas trwającego 10 dni turnusu, dzieci w pracy indywidualnej z przeszkolonymi terapeutami mają dwie godziny zajęć terapeutycznych wg. koncepcji CIMT. Kończyna górna pośrednio zajęta zostaje unieruchomiona bandażem elastycznym. Cały turnus odbywa się w scenerii dzikiego zachodu, dzieci i terapeuci przebierają się za kowboi i wykonują zadania powierzone im przez szeryfa. Zajęcia na turnusie składają się z części stałej podczas której każde dziecko opiekuje się wylosowanym przez siebie koniem, karmi, czyści i pielęgnuje konia. Następnie odbywają się zadania specjalne utrzymane w charakterze dzikiego zachodu, między innymi: pomoc szeryfowi, poszukiwanie złota, chwytanie bandytów, strzelanie do puszek czy wizyta w wiosce indian. Dzięki zabawowej formie zajęć udaje się przeprowadzi szereg aktywizacji kończyny górnej porażonej bez negatywnego odbierania przez dzieci unieruchomienia kończyny górnej pośrednio zajętej. 

 

Ponadto od września 2020 roku organizowane są cotygodniowe spotkania terapeutyczne utrzymane w formule terapeutycznej CIMT. Zajęcia odbywają się w małej grupie, trójki dzieci, w pracy indywidualnej z przeszkolonymi terapeutami. Tematem przewodnim zajęć jest bajka "Psi Patrol".