czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Wsparcie ONLINE

31 Mar 2020


W sytuacji braku możliwości realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie z naszymi terapeutami, proponujemy zastępcze działania.

Pozostawanie w trybie ciągłym w domach ma różne konsekwencje, również w obszarze terapeutycznym. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy obawiają się regresu w terapii dziecka wynikającego z braku regularnego kontaktu z terapeutą, braku specjalistycznych zabiegów terapeutycznych, zmniejszonej dawki ruchu, trudności w samodzielnym ćwiczeniu z dzieckiem, jego korekcji podczas wykonywania zabaw ruchowych czy ćwiczeń, proponujemy zastępcze działania:

Konspekty ćwiczeń obejmujące indywidualnie dobrane do dziecka ćwiczenia i aktywności ruchowe w formie ilustracji z opisem. Dedykowane w szczególności dla dzieci uczęszczających na zajęcia rehabilitacji ruchowej.

  • koszt opracowania 1 konspektu (8-10 ćwiczeń) - 60 złotych

 

Indywidualne konsultacje i zajęcia prowadzone on-line (Zoom Us - z połączeniem szyfrowanym) dedykowane zarówno dla dzieci uczestniczących w zajęciach integracji sensorycznej jak i rehabilitacji ruchowej. Spotkania on-line obejmują:

- prowadzenie zajęć ruchowych ogólnousprawniających bez udziału rodzica - dla dzieci starszych
- prowadzenie zajęć ruchowych ogólnousprawniających z udziałem rodzica - dla dzieci młodszych
- wspieranie rodzica podczas wykonywania z dzieckiem ćwiczeń rozciągających
- wspieranie rodzica podczas wykonywania z dzieckiem ćwiczeń posturalnych
- wspieranie rodzica w wykonywaniu aplikacji kinesiotaping w celu korekcji postawy, wsparcia ruchu itp. (konieczne uprzednie zaopatrzenie się choćby internetowo w plastry kinesiotaping)

  • koszt spotkania on-line - 90 zł / 55 min., 80 zł / 45 min

 

Konsultacja i terapia psychologiczna prowadzone on-line przez Karolinę Ligęzę, obejmuje stałą terapię dla dziecka oraz dla całej rodziny, jak również pojedyncze konsultacje.

  • koszt - 90 zł / 50 min.

 

Terapia słuchowa metodą Tomatisa z wypożyczeniem sprzętu do domu. Metoda Tomatisa to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Więcej o metodzie można przeczytać tutaj METODA TOMATISA

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pisząc na adres e-mail rehanabiegunach@gmail.com

 

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje współpracy.