czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Stępem do samodzielności dziecka z niepełnosprawnością

10 Sie 2021


Projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU

 

Termin realizacji projektu: 1.08.2021 r. - 01.02.2022 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne od 4 do 18 roku życia wraz z dwoma osobami z ich najbliższego otoczenia (mogą to być rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, opiekunowie).

Projekt kierowany jest do mieszkańców gminy Świątniki Górne.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie w okresie 1.09.2021 - 1.02.2022 r. :

  • konsultacji, w zespole interdyscyplinarnym składającym się z fizjoterapeuty, neurologopedy i psychologa, dla każdej z rodzin. Konsultacje będą miały charakter wywiadu środowiskowego, rozmowa z członkami rodziny, obserwacja dziecka. Spotkanie umożliwi wypełnienie wraz z rodziną kwestionariusza oceniającego samodzielność dziecka niepełnosprawnego i ustalenie priorytetowego dla zwiększenia samodzielności kierunku pracy z dzieckiem.
  • 12 zajęć z udziałem konia dla każdej rodziny. W każdym spotkaniu udział weźmie dziecko niepełnosprawne wraz z osobami towarzyszącymi. Zadaniem hipoterapeuty będzie kreowanie sytuacji terapeutycznej przy współudziale konia z uwzględnieniem ustalonego przez zespół i rodzinę kierunku pracy z dzieckiem.
  • pokazu umiejętności jeździeckich beneficjentów projektu. Pokaz przyjmie formę otwartej imprezy integracyjnej, podczas której głównym punktem programu będzie pokaz umiejętności nabytych przez beneficjentów w tym: umiejętności jeździeckich, ale także kompetencji społecznych.

Wszystkie z powyższych aktywności realizowane będą na terenie Małopolskiego Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" ul. Zagrody 31, Rzeszotary.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego skanu wraz z niezbędnymi załącznikami na adres mailowy: rehanabiegunach@gmail.com.


Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem lub bez niezbędnych załączników nie będzie brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta kwalifikacyjna na zajęcia hipoterapii