czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Świat w kolorach

28 Cze 2022


Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

"Świat w kolorach" - program wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży

Termin realizacji projektu: 1.06.2022 r. - 31.05.2023 r.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, w tym do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do ich rodzin. W Projekcie może wziąć udział 15 dzieci zamieszkujących małe miejscowości powiatu krakowskiego i wielickiego (do 20 tys. mieszkańców).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Formy wsparcia w ramach projektu :
- indywidualne zajęcia psychologiczne dla dzieci. W trakcie trwania projektu dla każdego dziecka zostanie zrealizowane 20 spotkań psychologicznych. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w Gabinecie “Konik na Biegunach” na ul. Wyżynnej 4W/1 lub w formie zdalnej. Czas przeznaczony na pojedyncze zajęcia psychologiczne to 60min. Zajęcia będą realizowane w okresie: od 1.07.2022 r. do 31.05.2023.

- indywidualne konsultacje psychologiczne dla poszczególnych rodzin, zrealizowane stacjonarnie w Gabinecie “Konik na Biegunach” na ul. Wyżynnej 4W/1 lub w formie zdalnej. Konsultację realizowane będą trzykrotnie dla każdej rodziny w okresie 1.07.2022 - 30.05.2023. Czas przeznaczony na pojedynczą konsultację to 60min.

- otwarte warsztaty psychologiczne kierowane do rodziców, opiekunów, terapeutów, kadry pedagogicznej. Warsztaty będą realizowane czterokrotnie w okresie realizacji projektu. Czas przeznaczony na jeden webinar to 1,5 godziny.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego skanu wraz z niezbędnymi załącznikami na adres mailowy: rehanabiegunach@gmail.com. 

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem lub bez niezbędnych załączników nie będzie brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

Plakat