czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Spojrzeć z innej perspektywy

04 Paź 2022


Bezpłatne wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

„Spojrzeć z innej perspektywy” wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami

Termin realizacji projektu: 20.09.2022 r. - 31.12.2022 r.

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziców / opiekunów zamieszkujących miasto Kraków.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Formy wsparcia w ramach projektu :
- 14 zajęć terapeutycznej woltyżerki dla dzieci z niepełnosprawnością zakwalifikowanych do projektu oraz dla ich rodzeństwa. Grupowe zajęcia będą trwały 2 godz. i obejmować będą m.in.: przygotowanie do ćwiczeń woltyżerskich, pokonywanie torów przeszkód, zabawy ruchowe o charakterze koordynacyjnym, zabawy zespołowe integrujące uczestników, ćwiczenia typowo gimnastyczne z wykorzystaniem różnego typu sprzętu gimnastycznego.

- 8 otwartych warsztatów tematycznych dla rodziców. Warsztaty będą trwały 2 godz. Ich realizacja będzie przypadała na czas odbywania się zajęć woltyżerki.

- plenerowa impreza integracyjna dla rodzin. Program imprezy przewiduje m.in. pokazy jeździeckie, w tym pokaz umiejętności woltyżerskich beneficjentów projektu, rozgrywki, zadania i zabawy o charakterze sportowo — rekreacyjnym. Termin wydarzenia: 6.11.2022 r.

 

Wszystkie aktywności wymienione powyżej będą realizowane na terenie ośrodka hippicznego Małopolskie Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" na ul. Zagrody 31 w Rzeszotarach.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego skanu wraz z niezbędnymi załącznikami na adres mailowy: rehanabiegunach@gmail.com. 

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem lub bez niezbędnych załączników nie będzie brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo. 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych