czcionka:
A A A
kontrast:
A A

"Drabina do samodzielności" - program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych

01 Cze 2023


Bezpłatne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

"Drabina do samodzielności" - program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych

Projekt realizowany w okresie 1.03.2023-31.03.2025r..

Miejsce realizacji projektu: Gabinet terapii dziecięcej "Konik na Biegunach" oraz Małopolskie Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości"

Bezpośrednie formy wsparcia w ramach projektu:

  • hipoterapia - indywidulna terapia służąca poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanych hipoterapeutów zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta. Zajęcia realizowane będą przez cały okres trwania projektu. Pojedyncze zajęcia trwają 30 minut i najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Ta forma wsparcia realizowana jest w Małopolskim Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości: przy ul. Zagrody 31 w Rzeszotarach (k. Krakowa).
  • terapia manualna z masażem -  metoda fizjoterapii i jednocześnie terapia holistyczna stosowana w odwracalnych dysfunkcjach elementów tworzących układ ruchu. Terapeuta diagnozując wykrywa zaburzenia w obrębie stawów, więzadeł, mięśni oraz wzorców postawy, wzorców ruchowych i oddechowych, a następnie wykorzystując odpowiednie techniki, chwyty i manipulacje łagodzi dolegliwości, poprawia stan strukturalny tkanek, poprawia funkcję poszczególnych obszarów ciała. Indywidualne zajęcia realizowane będą przez cały okres trwania projektu. Pojedyncze zajęcia trwają 1 godzinę i najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Ta forma wsparcia realizowana jest w Gabinecie terapii dziecięcej "Konik na Biegunach" przy ul. Wyżynnej 4W/1 w Krakowie.
  • logopedia z elementami komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) - indywidualne zajęcia obejmują m.in.: dobieranie formy terapii tak, by stymulować Beneficjenta zależności od jego potrzeb i możliwości,  dobieranie formy komunikacji wspomagającej czy zastępczej (AAC), jeżeli jest taka potrzeba i przy jej użyciu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych, wsparcie opiekunów w korzystaniu i tworzeniu książek do komunikacji, masaż i stymulację aparatu orofacjalnego, naukę prawidłowego oddychania, pracę nad sprawnością narządów artykulacyjnych, wywoływanie dźwięków czy gestów, które potem przeradzają się w komunikację oraz realizacją głosek. budowanie zdań aż do tworzenia dłuższych wypowiedzi. Zajęcia realizowane będą przez cały okres trwania projektu. Pojedyncze zajęcia trwają 1 godzinę i najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Ta forma wsparcia realizowana jest w Gabinecie terapii dziecięcej "Konik na Biegunach" przy ul. Wyżynnej 4W/1 w Krakowie.
  • terapia psychologiczna - obejmuje indywidualne zajęcia terapeutyczne z psychologiem, ukierunkowane na rozwój funkcji poznawczych dziecka oraz jego kompetencji emocjonalnych i społecznych. Przeznaczona jest dla Beneficjentów przejawiających trudności w zakresie kontroli emocji, przyswajania norm społecznych, nawiązywania relacji społecznych, przejawiających zachowania trudne, będących w kryzysie, cechujących się wycofaniem i brakiem wiary we własne możliwości lub wręcz przeciwnie – przekraczających przyjęte granice społeczne. ajęcia realizowane będą przez cały okres trwania projektu. Pojedyncze zajęcia trwają 1 godzinę i najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Ta forma wsparcia realizowana jest w Gabinecie terapii dziecięcej "Konik na Biegunach" przy ul. Wyżynnej 4W/1 w Krakowie.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Fundacji.. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć poniżej.


Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem lub bez niezbędnych załączników nie będzie brane pod uwagę.


Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie