czcionka:
A A A
kontrast:
A A

“Odkryj sportowe możliwości”- Cykliczne zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych.

17 Maj 2024


Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Krakowa z orzeczeniem o niepełnosprawności 

„Odkryj możliwości sportowe” – Cykliczne zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 05.04.2024 r. - 31.12.2025 r.

 

 

Celem projektu jest aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami, poprawa ich sprawności fizycznej oraz stworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego.

Projekt skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, będących mieszkańcami Miasta Kraków (warunek konieczny).

W ramach projektu odbędą się grupowe zajęcia woltyżerki, indywidualne zajęcia jazdy konnej oraz indywidualne zajęcia jazdy na nartach. Projekt skupia się na dostarczaniu różnorodnych form aktywności fizycznej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

Zajęcia wymienione powyżej będą realizowane na terenie ośrodka hipoterapeutycznego - Małopolskie Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" ul. Zagrody 31, Rzeszotary oraz Ośrodka narciarskiego Podstolice-Ski Stacja Narciarska w Podstolicach 260.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!!

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego skanu wraz z niezbędnymi załącznikami na adres mailowy: zagroda.mozliwosci@gmail.com 

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem lub bez niezbędnych załączników nie będzie brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu tel: 668-169-101

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin udziału

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa