czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Logopedia

Terapia logopedyczna jest nastawiona na usprawnianie mowy oraz komunikacji. Logopeda zwraca uwagę na rozwój ruchowy dziecka i jego zachowanie, koncentrację i uwagę. Oceniana jest budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, sposób oddychania oraz pobierania pokarmu, gdyż są to funkcje niezbędne do prawidłowej realizacji głosek. Obserwowane jest spontaniczne zachowanie komunikacyjne dziecka oraz odpowiedź dziecka na kontakt. Sprawdzany jest słuch dziecka.

Program zajęć jest ustalany po obserwacji dziecka oraz wywiadzie z rodzicami. W zależności od problemu wymagana jest dokumentacja medyczna. Opiekun dziecka jest zobowiązany do współpracy z logopedą, gdyż terapia powinna być systematyczna i spójna.
Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z problemami z mową, słuchem, pisaniem, czytaniem czy komunikacją.

Pozostałe usługi