Oferujemy możliwość odbycia praktyk i staży, na których można zdobyć nie tylko umiejętności teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne. Nasi specjaliści chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a praktyki przebiegają w miłej atmosferze. Oferujemy praktyki w obszarze rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, terapii ręki, hipoterapii.
Praktyki i staże są odpłatne, cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości godzin. Istnieje również możliwość odbycia stażu z Urzędu Pracy.

Pozostałe usługi