czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Terapia ręki to zajęcia mające na celu rozwijać i doskonalić ogólną sprawność ruchową dziecka, zwłaszcza w obszarze motoryki małej i czynności manualnych.

Na początku przeprowadzana jest diagnoza, w której ocenia się: postawę i stabilizację centralną ciała, siłę mięśniową oraz zakresy ruchomości stawów, sprawność rąk, a także ocenę wzorca grafomotorycznego. Następnie podczas terapii ćwiczenia i aktywności dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb i sprawności każdego dziecka.

Podczas zajęć początkowo prowadzone jest wzmacnianie lub rozluźnianie mięśni obręczy barkowej, rąk i palców, wzmacnianie stabilizacji centralnej ciała, nauka i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała. Kolejno można skoncentrować się na ćwiczeniach precyzyjnych ruchów rąk i palców, doskonaleniu umiejętności manualnych
i grafomotorycznych. Dodatkowo prowadzone są aktywności dostarczające bodźców dotykowych oraz czucia głębokiego.

Wskazania do terapii ręki:

 • Trudności w zakresie czynności samoobsługowych (ubieranie, mycie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków itp.).
 • Niechęć do wycinania, rysowania, lepienia z plasteliny, zadań plastycznych.
 • Trudności z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych.
 • Słabsza koordynacja i precyzja ruchów przedramienia, rąk i palców rąk.
 • Trudności w zakresie napięcia mięśniowego, zwłaszcza w obrębie tułowia oraz kończyn górnych.
 • Nieprawidłowy sposób trzymania ołówka, kredki, nożyczek.
 • Zbyt mocny lub zbyt słaby nacisk kredki, mazaka, ołówka podczas rysowania/pisania.
 • Trudności grafomotoryczne oraz w zadaniach plastycznych.
 • Niewłaściwy kierunek pisania liter, nieprawidłowy kształt liter, nie mieszczenie się w liniaturze.
 • Unikanie dotykania nowych przedmiotów, różnych faktur.
 • Szybka męczliwość i wole tempo pracy podczas czynności manipulacyjnych, aktywności stolikowych.

Jakie są cele terapii ręki?

 1. Osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.
 2. Rozwój małej motoryki.
 3. Usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk i palców rąk.
 4. Nabycie umiejętności poprawnego chwytu pisarskiego.
 5. Prawidłowe opanowanie umiejętności szkolnych (pisanie, wycinanie, malowanie).
 6. Dostarczanie wrażeń dotykowych i proprioceptywnych.
 7. Rozwijanie schematu ciała, świadomości ciała oraz orientacji w przestrzeni.
 8. Prawidłowe przekraczanie linii środka ciała.
 9. Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 10. Rozwijanie koncentracji uwagi.
 11. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz koordynacji obustronnej.
 12. Rozwój dużej motoryki.
 13. Wzmacnianie stabilizacji centralnej ciała, mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych.
 14. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach i czynnościach życiowych.

Efektem terapii ręki jest prawidłowa umiejętność chwytania i manipulowania przedmiotami, prawidłowy chwyt długopisu, kredki, nożyczek oraz poprawa w zakresie umiejętności grafomotorycznych, plastycznych i manualnych. Ponadto dziecko staje się bardziej samodzielne w zakresie czynności życia codziennego oraz doskonali ogólną sprawność całego ciała, koordynację ruchową, co przekłada się także na lepsze funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i w kontaktach z rówieśnikami.

Pozostałe usługi